:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: สำนักปลัดเทศบาล
<<กลับ    
 
นายคชรัตน์ สนิมค้ำ
หัวหน้าสำนักปลัด
   
   
 
พ.จ.อ.วินัย นาสมโภชน์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
จ.อ.ธีระพล เจริญภักดิ์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ
 
นางสาวสนม อิ่มใจ
บุคลากร
   
   
 
นางสาวจิดาภา รัตนเสมอ
ผช.จพง.ธุรการ
 
นางพิศมัย สังข์ทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
   
 
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิลาเดช
พนักงานขัยรถยนต์
 
นายนิยม พรมบุตร
พนักงานขัยรถยนต์
   
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com