:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: วัดรัตนมงคล
วัดรัตนมงคล
              เป็นวัดสายธรรมยุติ ตั้งอยู่บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากเทศบาลตำบลอูบมุง 700 เมตร สภาพในวัดมีป่าไม้อุดมสมบูร์ มีแหล่งน้ำ มีสัตว์ป่ามากมาย ปัจจุบัน พระอาจารย์ใจ เป็นเจ้าอาวาส วัดรัตนมงคล มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลอูบมุง คือ หลวงปู่ศรี
 
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com