:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น
              ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพาน บ้านหนองคำหมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากเทศบาลตำบลอูบมุง 6 กม. เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยว และเข้าค่ายฝึกอบรม ประชาชนนิยมไปหาปลา ในอ่างเก็บน้ำ นักตกปลานิยมตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม เข้าค่าย เช่น ฝึกอบรมป้องกันไฟป่า เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ฝึกอบรมเยาวชน เป็นต้น
 
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com