:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: พิธีเปิดงานโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2561
<<กลับ
 
                   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ แจ้งสิทธิของผู้พิการที่พึงจะได้รับ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-09-12 17:19:50
จำนวนผู้เข้าชม : 253 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com