:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
<<กลับ
 
                  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอูบมุง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-21 10:15:36
จำนวนผู้เข้าชม : 93 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com