:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: งานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 2560
<<กลับ
 
                     สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมูง โดยท่านเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอูบมูง ได้นำเจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลอูบมูง เข้าร่วมงานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-03-23 14:25:04
จำนวนผู้เข้าชม : 156 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com