:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
<<กลับ
 
                     สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256 ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-09-20 12:59:26
จำนวนผู้เข้าชม : 128 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com