:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
<<กลับ
 
          
          สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดกิจกรรม "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้" เทศบาลตำบลอูบมุง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

                                            คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-09-12 15:26:20
จำนวนผู้เข้าชม : 123 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com