:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
<<กลับ
 
                   กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษณ์จังหวัดอุดรธานี
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-10-12 15:35:37
จำนวนผู้เข้าชม : 297 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com