:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561
<<กลับ
 
                  เทศบาลตำบลอูบมุง ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-05-30 09:33:15
จำนวนผู้เข้าชม : 109 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com