:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<<กลับ
 
                    เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-02-14 13:58:43
จำนวนผู้เข้าชม : 116 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com