:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการ "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะ" ครั้งที่ 3
<<กลับ
 
                  สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดโครงการ "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมมะ ทำบุญตักบาตรถนนสายธรรมะ" ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560  ณ ถนนสายธรรมะ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-09-20 12:57:28
จำนวนผู้เข้าชม : 148 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com