:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
<<กลับ
 
          สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-01-15 13:18:32
จำนวนผู้เข้าชม : 244 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com