:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตไร้ความรุนแรง
<<กลับ
 
                  เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2561 นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตไร้ความรุนแรง โดยมีนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม นักเรียนโรงเรียนบ้านอูบมุง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อติดยาเสพติด รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของเยาชนในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-09-21 08:33:41
จำนวนผู้เข้าชม : 241 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com