:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม ๕ ส
<<กลับ
 
                    สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง จัดโครงการกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560  ณ ชุมชนเทศบาลตำบลอูบมุงโดยสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-08-02 15:16:42
จำนวนผู้เข้าชม : 140 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com