:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
<<กลับ
 
                   วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย การนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอิสาน ได้แก่ การผะหยา การสอย เป็นต้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอูบมุง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-09-21 08:45:19
จำนวนผู้เข้าชม : 246 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com