:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ปี 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
<<กลับ
 
               เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ปี 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการรัษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-07-16 14:58:04
จำนวนผู้เข้าชม : 163 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com