:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2561
<<กลับ
 
                 โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลอูบมุง จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอูบมุง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-05-30 10:03:59
จำนวนผู้เข้าชม : 104 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com