:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<<กลับ
 
          
          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดย นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล เช่น รับฟังสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ กิจรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง และกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-05-03 06:26:51
จำนวนผู้เข้าชม : 108 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com