:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีตำบลกุดหมากไฟ
<<กลับ
 
                  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง ร่วมกับ นางนฤมล เขาวงกต ผู้จัดการ ธกส. สาขาโนนหวาย และนายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอหนองวัวซอ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอูบมุง และแกนนำแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านหนองบัวเงิน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กระบวนงานต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีตำบลกุดหมากไฟ เพื่อนำมาปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีตำบลอูบมุง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-09-12 17:08:51
จำนวนผู้เข้าชม : 425 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com