:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
<<กลับ
 
                      ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - 2 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน นักเรียน เด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยใช้สถานที่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุงทุกแห่ง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-13 06:15:09
จำนวนผู้เข้าชม : 94 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com