:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กิจกรรมสำนักงาน
      :: งานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 58
<<กลับ
 
          สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมงานกาชาด-มะม่วงแฟร์ อำเภอหนองวัวซอ ปี 58 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2558 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 
 
วันที่ประกาศ : 2015-10-08 00:15:56
จำนวนผู้เข้าชม : 583 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com