:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-10-12 15:50:59)
จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(2018-08-30 05:52:31)
จำนวนผู้เข้าชม 241 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
(2018-07-26 08:03:55)
จำนวนผู้เข้าชม 248 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
(2018-07-26 07:58:55)
จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
(2018-07-26 07:48:41)
จำนวนผู้เข้าชม 315 ครั้ง
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตำบลอูบมุง
(2018-07-17 09:08:25)
จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561
(2018-05-10 10:11:05)
จำนวนผู้เข้าชม 246 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561
(2018-05-10 10:05:50)
จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามงบประมาณประมาณปี 2561
(2018-04-21 13:47:37)
จำนวนผู้เข้าชม 279 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ตามแผนงานกิจกรรม โครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
(2018-02-15 08:24:51)
จำนวนผู้เข้าชม 248 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ตามแผนงานกิจกรรม โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
(2018-02-15 08:24:00)
จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถอ.)
(2018-01-14 03:23:12)
จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลอูบมุง
(2017-12-24 10:07:53)
จำนวนผู้เข้าชม 256 ครั้ง
ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
(2017-12-24 09:44:03)
จำนวนผู้เข้าชม 270 ครั้ง
สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-11-25 18:37:30)
จำนวนผู้เข้าชม 268 ครั้ง
ประกาศผลการตราจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
(2017-11-01 08:53:24)
จำนวนผู้เข้าชม 277 ครั้ง
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2017-11-01 08:25:57)
จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชน เทศบาลตำบลอูบมุง
(2017-10-18 06:55:48)
จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง
สรุปการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2017-07-04 10:42:25)
จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง
แบบปฏิบัติการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
(2017-04-10 13:14:30)
จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
(2016-11-22 16:03:31)
จำนวนผู้เข้าชม 455 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) ประจำปี 2560
(2016-11-22 15:52:19)
จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(2016-11-22 15:50:41)
จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด6) ประจำปี 2559
(2016-11-22 15:48:26)
จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุ ประจำปี 2559
(2016-11-22 15:45:13)
จำนวนผู้เข้าชม 310 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนที่สุด)
(2016-11-03 12:00:23)
จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
(2016-02-04 15:31:35)
จำนวนผู้เข้าชม 441 ครั้ง
รายงานแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอูบมุง
(2015-11-12 12:44:18)
จำนวนผู้เข้าชม 406 ครั้ง
รายงานแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลอูบมุง
(2015-11-12 12:56:19)
จำนวนผู้เข้าชม 425 ครั้ง
ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลอูบมุง
(2015-11-12 12:37:42)
จำนวนผู้เข้าชม 419 ครั้ง
บัญชีทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ ประเภทสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลอูบมุง
(2015-11-12 09:13:11)
จำนวนผู้เข้าชม 416 ครั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปี 2558
(2015-11-06 10:11:53)
จำนวนผู้เข้าชม 514 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(2015-10-21 10:27:07)
จำนวนผู้เข้าชม 459 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com