:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุ ประจำปี 2559
<<กลับ
 
                       ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแนวทางการดำเนินการเพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสนองความต้องการพวัสดุของหน่วยงานต่างๆ และบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมอบหมายให้หน่อยงานคลังขององค์กรเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อสอดคล้องกับโครงการแบ่งส่วนราชการและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุ นั้น
             บัดนี้ เทศบาลตำบลอูบมุง ได้ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดโดยคลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-11-22 15:45:13
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com