:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2561 ตามแผนงานกิจกรรม โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
<<กลับ
 
                    ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนเนงานตามอำนาจหน้าที่บริหารจัดการหน่วยงาน ตามแผนงานกิจกรรม โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณปี 2561 ดังรายละเอียดดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-02-15 08:24:00
จำนวนผู้เข้าชม : 236 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com