:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถอ.)
<<กลับ
 
                  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถอ.) อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ โดยหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองมาลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย สามารยื่นใบสมัครได้ที่เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-01-14 03:23:12
จำนวนผู้เข้าชม : 335 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com