:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: แบบปฏิบัติการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
<<กลับ
 
            ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ไว้ให้ประชาชนตรวจดู ตามแบบรายงานแนบประกาศ
          ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานแบบแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-04-10 13:14:30
จำนวนผู้เข้าชม : 362 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com