:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
<<กลับ
 
                     ตามที่ เทศบาลตำบลอูบมุง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 ไปแล้วนั้น
           เทศบาลตำบลอูบมุง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดูรายละเอียดดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-11-22 15:50:41
จำนวนผู้เข้าชม : 294 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com