:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
<<กลับ
 
          
         งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้
 
 
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-11-22 16:03:31
จำนวนผู้เข้าชม : 456 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com