:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตำบลอูบมุง
<<กลับ
 
                   เทศบาลตำบลอูบมุง ประกาศการแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความชื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำรงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงจัง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-07-17 09:08:25
จำนวนผู้เข้าชม : 231 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com