:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
      :: เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลอูบมุง
<<กลับ
 
          
           โดยผู้สูงอายุที่สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ต้องมีอายุ 59 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คือ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 และภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลอูบมุง โดยไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ มางทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดังภาพด้านล่าง
 
knSK9t.jpg
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-10-12 15:50:59
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com