:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กองสวัสดิการสังคม
<<กลับ    
 
นายอภิสิทธิ์ แสนชมพู
หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม
   
   
 
นายพีรพงศ์ สัมโย
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายจักรินทร์ รถหานาม
ผช.จนท.ธุรการ
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com