:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-09-24 09:16:30)
จำนวนผู้เข้าชม 223 ครั้ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-09-24 09:08:34)
จำนวนผู้เข้าชม 516 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๘ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(2018-08-27 06:56:58)
จำนวนผู้เข้าชม 210 ครั้ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลอูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-08-24 13:59:13)
จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(2018-08-24 13:52:47)
จำนวนผู้เข้าชม 218 ครั้ง
การแปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(2018-08-21 07:45:20)
จำนวนผู้เข้าชม 244 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(2018-08-9 13:14:43)
จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(2018-08-15 11:04:35)
จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-07-24 07:36:41)
จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-08-13 05:53:51)
จำนวนผู้เข้าชม 243 ครั้ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-07-26 07:31:33)
จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึงบ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2018-07-24 07:30:59)
จำนวนผู้เข้าชม 216 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแคพซีล บ้านโนนชัยศรี
(2018-05-30 14:11:22)
จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางหุ่ง วอหล้า - ลำห้วยขมิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2017-08-25 10:59:43)
จำนวนผู้เข้าชม 279 ครั้ง
เปิดสอบราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคพซีล) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2017-04-26 10:39:26)
จำนวนผู้เข้าชม 254 ครั้ง
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากฝายห้วยพานโพ ช่วงที่ 1 บ้านอูบมุง หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2017-04-26 10:39:01)
จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์
(2017-02-03 16:25:54)
จำนวนผู้เข้าชม 339 ครั้ง
เปิดสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยการจัดทำเวทีพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านอูบมุง
(2016-12-14 16:04:34)
จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลอูบมูง
(2016-12-14 15:53:48)
จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2016-07-26 12:10:34)
จำนวนผู้เข้าชม 377 ครั้ง
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. สานรอบวัดหนองบัวเลิง หมู่ 7 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2016-06-23 19:41:20)
จำนวนผู้เข้าชม 344 ครั้ง
เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายอนันต์ โยวะกา - ข้างวัดรัตนมงคล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไร่ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2016-06-23 19:21:35)
จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(2016-02-04 15:09:45)
จำนวนผู้เข้าชม 399 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบ สถ.ศพด.2 ด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์
(2015-11-24 10:33:43)
จำนวนผู้เข้าชม 413 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านอูบมูง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์
(2015-11-19 10:27:00)
จำนวนผู้เข้าชม 347 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านอูบมูง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีทางอเล็กทรอนิกส์
(2015-11-16 10:55:27)
จำนวนผู้เข้าชม 395 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com