:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: การแปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบแรงดึง บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<กลับ
           เทศบาลตำบลอูบมุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอูบมุงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เอกสาร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตั่งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-21 07:45:20
จำนวนผู้เข้าชม : 244 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com