:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
                  ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางสูบจ่ายตรง หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จุดพิกัด 48Q 0242301 UTM 1889253 หอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก. ความยาว 3,800 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 860,00. บาท (-แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-07-26 12:10:34
จำนวนผู้เข้าชม : 378 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com