:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: เปิดสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยการจัดทำเวทีพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านอูบมุง
<<กลับ
                  ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จำดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยการจัดทำเวทีพร้อมห้องน้ำ ขนาด 8.80 เมตร ยาว 22 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลอูบมุงกำหนด) งบประมาณ 700,000.- (เจ็ดแสนบาทถ้วน) สามารถดูรายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-12-14 16:04:34
จำนวนผู้เข้าชม : 297 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com