:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: เปิดสอบราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคพซีล) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
                   ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคพซีล) สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุงอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พิกัดเริ่มจต้น 48 Q 0244195 UTM 1892359 พิกัดสิ้นสุด 48 Q 0244742 UTM 1892311 ระยะทาง 1,232 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ปริมาณงาน 6,160.- ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบอูบมุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการงบประมาณ 1,697,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สามารถดูรายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-04-26 10:39:26
จำนวนผู้เข้าชม : 255 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com