:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์
<<กลับ
                   ด้วยเทศบาลอูประสงค์จะดำเนินการบมุง อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ 3,200,000.- บาท สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-02-03 16:25:54
จำนวนผู้เข้าชม : 339 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com