:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<กลับ
                     ตามประกาศ เทศบาลตำบลอูบมุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
           โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบของเทษบาลกำหนด จำนวน ๑ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์ก่อสร้าง ๑๐๙ (ให้บริการ) ดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-08-24 13:52:47
จำนวนผู้เข้าชม : 219 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com