:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
      :: เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากฝายห้วยพานโพ ช่วงที่ 1 บ้านอูบมุง หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
<<กลับ
                  ด้วยเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากฝายห้วยพานโพ ช่วงที่ 1 บ้านอูบมุง หมู่ที่ 9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พิกัดโครงการ 48 Q 0247672 UTM 1895154 พิกัดสิ้นสุด 48 Q 0243733 UTM 1893606 ขนาดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 400.00 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1,850.00 เมตร (ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลตำบอูบมุงกำหนด) พร้อมป้ายโครงการงบประมาณ 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สามารถดูรายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2017-04-26 10:39:01
จำนวนผู้เข้าชม : 284 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com