:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กองวิชาการและแผนงาน
<<กลับ    
 
นางสาวพรเพ็ญ สามเณร
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน
   
   
 
ส.อ.โสภัณ วาโย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
   
   
 
นางสาววรินทร มาตรผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวพนมพร เพียจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
   
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com