:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
(2018-07-16 12:57:22)
จำนวนผู้เข้าชม 581 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา
(2018-01-24 14:40:28)
จำนวนผู้เข้าชม 218 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2018-01-05 11:58:43)
จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(2017-12-23 08:46:43)
จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2016-09-05 18:38:10)
จำนวนผู้เข้าชม 392 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ การกำหนด วันเวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
(2016-08-16 15:50:06)
จำนวนผู้เข้าชม 341 ครั้ง
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
(2016-08-16 15:47:33)
จำนวนผู้เข้าชม 331 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุงรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลอูบมุง
(2016-07-06 16:26:21)
จำนวนผู้เข้าชม 333 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com