:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวรับสมัคร
      :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ การกำหนด วันเวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
<<กลับ
                     ตามที่ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง), ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง) และตำแหน่งผู้อำนวยการช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง) ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลตำบลอูบมุง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ การกำหนด วันเวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก โดยสามารถดูรายละเอียดดังไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-08-16 15:50:06
จำนวนผู้เข้าชม : 341 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com