:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวรับสมัคร
      :: ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา
<<กลับ
                 ตามที่เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นั้น
      บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลตำบลอูบมุง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2018-01-24 14:40:28
จำนวนผู้เข้าชม : 218 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com