:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวรับสมัคร
      :: ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
<<กลับ
          
             ตามที่เทศบาลตำบลอูบมุง ได้มีประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำหน่งผู้บริหาร นั้น
 
             บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกโดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบดาวน์โหลดด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-09-05 18:38:10
จำนวนผู้เข้าชม : 392 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com