:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ข่าวรับสมัคร
      :: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุงรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลอูบมุง
<<กลับ
          
            สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลอูบมุง ดังนี้
 
๑. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ) กลาง เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๒-๐๔-๑๒๐๑-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
๓. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๒-๐๕-๑๒๐๑-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา
 
            ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่าง
 
 
วันที่ประกาศ : 2016-07-06 16:26:21
จำนวนผู้เข้าชม : 333 ครั้ง
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com