:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
<<กลับ    
 
นางสาวนภสร เมืองแพน
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ
   
   
 
นางสาวพัชรี ชาวเหนือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
   
   
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com