:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: กระดาน ถาม - ตอบ สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
ชื่อกระทู้
โดย
ตอบล่าสุด
JSOFT
แมงงอด
2017-06-28 10:16:09
สมภพ
2017-06-28 10:17:54
วีระ
ทนง
sohot
พนม
2016-05-31 06:53:04
จิระ
สมร
วิโรจน์
2016-05-31 09:57:12
สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
2016-01-15 14:12:48
 
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com