:: สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
:: ติดต่อเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
 
::
เทศบาลตำบลอูบมุง
  ::
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
   
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
  ::
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945
  ::
oopmung.official@gmail.com
 
 
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - กุดหมากไฟ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
                                                         โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com